Kolajen cildin başlıca yapısal bileşenidir. Kolajen kaybı 25+ yaş civarında başlar ve her sene %1 oranında kaybedilir. Bu oran menopozdan sonra yılda %2 oranına kadar yükselir.