Hayatınıza bir gülümseme ekleyin 🙂

Andulasyon Terapi

Andulasyon, biyofiziksel prensiplere dayanan yeni jenerasyon tedavi yöntemlerinden biridir. Andulasyon, mekanik osilasyon ile kızıl ötesi derin ısının kombinasyonundan oluşmaktadır.

Andulasyon özetle, sağlıklı yaşam anlamına gelmektedir.

Wellness sağlıklı yaşamın şartlarından olan doğru beslenme ve spor ile birlikte edinilen fiziksel ve zihinsel iyi olma durumudur
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın zor, rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı endüstriyel yaşamı, iş yerimizde stres faktörünün daha belirgin şekilde ortaya çıkmasına yol açmış ve insanları tehdit eden bir büyük tehlike olarak belirmiştir.

Stres yaşamın kaçınılmaz olgusudur. İnsanoğlu için de yeni bir şey değildir. Ölüm tehlikesi ve yaşamın varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır.

Bir çok insan zaman sorununu bahane ederek sportif aktivitelere zaman ayıramadığını bahane etmektedir. Oysa ki spor, sağlıklı beslenme ile birlikte yaşam için zorunlu olan aktivitelerimizdendir.

Spor yapmaya zamanınızın olmadığını düşünüyorsanız bilin ki egzersize ve spora en çok ihtiyacınız olan dönemdesinizdir.

Bireylerin sağlık ve iyileştirme uygulamaları sayesinde, kişi başı verimsizlik oranlarında, ilaç harcamalarında, işe gidilmeyen gün sayısında ve yıllık total giderlerinde ciddi ölçüde düşüş sağlanıyor.

Andulasyon Terapi şu sorunların çözümünde yardımcı olmaktadır.

 • Stres

 • Tükenmişlik Sendromu

 • Uykusuzluk

 • Yorgunluk

 • Hareketsizlik

 • Cinsel Sorunlar

 • Kilo Sorunları

 • Huzursuz Bacak Sendromu

 • Akut Ağrılar

 • Kronik Ağrılar

Sorunlar Hakkında

Stres

Batı tıbbının tanımladığı 45.000 hastalığın temel nedeninin stres olduğu artık bilinmektedir.

Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepkidir. Stres; gündelik yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumudur. Çağın hastalığı stres, her türlü hastalığa zemin hazırlıyor. Bilim adamları stres altındaki vücutta neler yaşandığını açıkladı. İşte sinir sisteminden üreme sistemine uzanan liste:

 • Sinir sistemi
 • Kas ve iskelet sistemi
 • Solunum sistemi
 • Kalp-damar sistemi
 • Endokrin (iç salgı) sistemi
 • Mide – bağırsak sistemi
 • Üreme sistemi

Stres araştırması
SONUÇ: Andulasyon terapisi sonrası her iki stres indikatörünün spektral payları birbirleriyle kıyaslandığında stresin çok belirgin şekilde (%44) azaldığı görüldü. 15 dakikalık kısa bir andulasyon terapisi ile streste bu kadar hızlı ve belirgin azalma beklenmiyordu.

Tükenmişlik Sendromu-Burnout

Burnout, “yorgun olmak” son derece hızla yaygınlaşmaktadır ve sonuçları sadece mağdurları için değil,tüm toplum için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Önceden “menajerlerin hastalığı” olarak adlandırılan bu sendrom artık halk hastalığına dönüşmüş durumdadır. Yorgunluğun sıkça görülen fiziksel işareti sürekli bitkinlik, bağışıklık eksikliği, uyku sorunu, kulak çınlaması, baş ağrısı, hazımsızlık, kalp şikâyetleri ve sırt ağrıları. Stres araştırmalarının güncel teşhisleri Burnout’un bir stres hastalığı olduğunu göstermiştir.

Hareketsizlik

Egzersiz yapmaya zamanınızın olmadığını düşünüyorsanız bilin ki egzersize en çok ihtiyacınız olan dönemdesinizdir. Masa başı uzun süreli oturma kaynaklı omurgamız başta olmak üzere genel sağlığımız çok ciddi zararlar görmektedir. Hareketsizlik Salgına Dönüştü. Koşmak için yaratılmış olan insanoğlu oturarak sonunu hazırlıyor! Bedenimiz artık yeteri kadar hareketli olmamanın bedelini ödüyor. Egzersizden kaçınma ölümcül sonuçlara yol açabilir. Çok değil sadece 100 yıl önce insanlar günde 10 km. yürüyorlardı. Bugün söz konusu mesafe ortalama 0,365 km’ye düştü.

Cinsel Sorunlar

Araştırma sonuçları bize her bedenin bir kimyası olduğunu gösteriyor. Evliliklerde %70 gibi önemli bir oranı kaplıyor cinsel hayat. Evlilik aslında birbirinden farklı iki insanın paylaşmaya başladığı yeni bir hayat dönemi olarak değerlendirilir. İnsan hayatındaki her değişim strese sebep olur ancak evlilik gibi köklü değişimlerin yeri daha bir farklı olmaktadır. Bütün bu mental ve fiziksel yükler sağlık ve mutluluğun önemli parametrelerinden bir olan cinsel yaşamı olumsuz olarak etkilemektedir.

Kilo Problemleri

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Kilo verememe stresi veya sürekli değişen kilolar kişinin ruh halini ciddi oranda etkilemektedir. Kilo verilebilmesinin ilk dayanağı sağlıklı beslenme ve “kaliteli uyku”’dur. Kalitesiz uyku gündüz kazandığımız her şeyi kaybetmemize yol açabilir. Ayrıca uyku sorunu tokluk hormonu leptinin salınımını engellemekte ve ciddi kilo alımları söz konusu olmaktadır.

Uykusuzluk

Çalışanın stres nedeniyle yaşadığı uyku sorunları hem çalışma verimini düşürmekte hem de ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Uykusuzluk denince az uyuma, hiç uyumama ya da kötü ve dinlendirici olmayan uyku gibi uyuma bozuklukları anlaşılır. Uyku, insanların ruhsal ve bedensel sağlığı için zorunludur. Uyku gereksinimi, yaş, alışkanlıklar, iklim koşulları ve kişisel özellikler gibi birçok nedene bağlı olarak değişir. Bazı insanlar gündüz saatlerinde uyuyamazken derin, ama kısa bir öğle uykusuna gereksinim duyanlar da vardır.

Yorgunluk

Günümüzde bir çok insanın kullandığı bir cümlenin kısaltılmış halidir “Sabah dayak yemiş gibi kalkmak”, yani dinlenememiş olmak ve yorgun olma hali. Uykusuzluğun hem bir çok sebebi hem de sonuçları bulunmaktadır. Fizyolojik yorgunluk, sağlık durumu normal olan bir kişide stres, diyet değişikliği, yetersiz istirahat ya da uyku bozukluğu veya aşırı aktivite durumlarında ortaya çıkmaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu (HBS), uyku ya da istirahat esnasında (otururken veya yatarken) bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma bazen de tam olarak tanımlanamayan bir histir. Hastaların çoğunda huzursuz bacak sendromuna neden olan faktörün ne olduğu tespit edilememektedir. Araştırmacılar beyinde dopamin seviyesinde dengesizlik olmasını sorumlu tutmaktadırlar.

Akut Ağrılar

Akut ağrılar terimi, genellikle aniden başlayan ve son 4-6 hafta içerinde ortaya çıkan ağrılar için kullanılır. Omurgadaki yıpranmalar zaman zaman dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Bu durum çalışanı iş yapamaz hale getirip her anlamda ciddi kayıplara neden olmaktadır. Romatizmal şikâyetler keskin, gergin ya da batıcı ağırlara sebep olabilir, gelip geçebilir ya da sabit olarak kalabilir. Bazıları hareket edince ve fiziksel yüklenmede düzelir, bazıları bununla daha da kötüleşebilir.

Kronik Ağrılar

Kronik ağrılar, günlük yaşamı kısıtlayıp kişiye fiziksel ve ruhsal ciddi yükler getirmektedir. Yaşam kalitesinin düşmesi, hareket azlığına bağlı artan kas iskelet sistemi sorunları ve sosyal yaşamdan kopma sonucu bütünsel sağlık olumsuz anlamda önemli ölçüde etkilenmektedir. Kadınlar erkeklerin sekiz katı daha fazla Fibromiyalji hastalığına yakalanmaktadır. Kasların ve tendon başlangıcının kronik hastalığının nedeni de belli değildir: Genetik bir geçiş de öngörülmektedir. Bunun dışında Fibromiyalji hastalarında ağrıyı algılama ve işleme sürecinin sağlıklı insanlara göre daha ağır olduğu gözlenmiştir.
Fibromiyaljide tipik olan, belli ağrı noktalarında kimi zaman belirsiz ve kimi zaman yanıcı tarzda ağrılardır. Ağrı noktalarına hafif bastırmayla dâhi gece gündüz, uzun süre hatta yıllarca şikâyetler devam eder.

Numaranızı bırakın, biz sizi arayalım.

Bu hizmetimiz hakkında bilgi almak için, aşağıya numaranızı bırakmanız yeterli 🙂